FALL SAFE TRAINING®:
Building safety together!

 • Kompetentperson
  I henhold til EN 365:2004 skal PPE periodisk kontroll utføres av en kompetent person, som skal være trent av en produsent.

  For å mestre PPE periodisk eksamen, har FALL SAFE® kompetent person kurs som formål å gi kunnskap om de aspekter som må bekreftes når man inspiserer PPE.

  Det generelle målet for dette kurset er å gi deltakerne kunnskap om standard prosedyre for PPE inspeksjoner.
 • Førstehjelp
  Dette kurset er egnet for personer som jobber i høy risiko områder som for eksempel bygg, stillas og mange andre.

  Det er også ideelt for organisasjoner som har behov for vurdering og identifisering av forutsetninger for ytterligere førstehjelp trening (f.eks. har ansatte med en funksjonshemming eller medisinsk tilstand).

  Det gir elevene ferdigheter og selvtillit til å svare på en rekke ulykker, førstehjelp og nødhjelp på ulykker de kan møte på arbeidsplassen og bidrar til å redusere konsekvensene for helsen til arbeiderne som er ofre for ulykker eller plutselig sykdommer.

 • Tilgang til strukturer
  Fall fra høyde er en av de vanligste årsaken til ulykker på jobben, opphav til et betydelig antall dødsfall og skader.
  Utførelse av arbeid i høyder innebærer bestemte risikoer til helse og sikkerhet for arbeidstakere og det er nødvendig å ta forholdsregler for å garantere at den nødvendige treningen er gitt om risikoen at denne typen aktivitet innebærer samt bruk av utstyr og teknikker.

  FALL SAFE® utviklet dette kurset: tilgang til strukturer med mål å gi kunnskap til å gjøre en sikker jobb når det er behov og ansvar for gjennomføring av arbeid i høyden i områder som bygging, vedlikehold og ombygging.

   
 • Tilgang til trange rom
  Inngangen til et trangt sted kan innebære en mengde risikoer som er krevende, slik at arbeidet som utføres bør være planlagt på forhånd.

  På denne måten FALL SAFE® opplæringskurs: Tilgang til trange rom å gi deltakerne kunnskap om trygg tilgang når det er behov og nødvendig med ansvar for gjennomføring av arbeidet som skal utføres på et trangt sted.

  På slutten av dette opplæringskurset skal deltakerne kunne identifisere et trangt sted og erkjenne, vurdere og kontrollere eksisterende risiko, riktig funksjon av nødvendig utstyr og prosedyre og bruken under entring i trangt rom.

   
 • Tilgang til kommunikasjons tårn (I og II)
  I hvert arbeid der risikoen for fall fra høyden finnes, er det grunnleggende at arbeideren er klar over risikoen som han er utsatt for.

  Innholdet i kurset: kommunikasjonstårn er rettet til tilgang av kommunikasjonstårn og påler og alle andre struktur som passer i denne kategorien.

  Det generelle målet for kurset er å gi til alle som arbeider i denne typen struktur kunnskap om kriteriene og sikkerhets standarder som bør tas i betraktning basert på teknikker demonstrert av trener.

   
 • Tilpasset opplæring
  FALL SAFE® er en godkjent enhet som har alle ressursene, teknikker og organisatoriske evner til å utvikle alle prosesser knyttet til opplæring, vurdering og offisiell anerkjennelse tilsvarende kvaliteten og referanseintegritet til treningsformål. Vi er også godkjent for trening innen medisinsk beredskap som tillater, i en redningssituasjon, opptre på en raskere og effektiv måte for å hjelpe et offer etter et fall og dermed unngå hengetraumer.

  Erfaringen til våre kursholdere gir FALL SAFE® kurs en sterk praktisk komponent gjennom simulerte praktiske øvelser og metoder for tilnærming, orientert mot de praktiske problemene i daglig arbeid.

  Kontakt oss!

   

Se oss!

Mer informasjon

Jeg ønsker å vite mer om kurset:

Treningssenter

Our website uses Cookies, click here to read more.