FALL SAFE® Inspektionsservice: Förläng livstiden på din PSU.

Före varje användning bör varje arbetare kontrollera sin skyddsutrustning. Enligt den harmoniserade standarden EN 365: 2004 och Förordning 2016/425 , är det ett lagkrav att denna typ av utrustning ska inspekteras av en behörig person var 12e månad.
Den mogenhet och erfarenhet som finns i FALL SAFE® försäkrar en grundlig och djupgående inspektion av din fallskyddsutrustning, vilket ger en detaljerad digital rapport med dess leverans, innehåller underhåll och förvaringsråd så att din PSU når maximal potential under dess livslängd.
 

Se oss!

Mer info

Jag skulle vilja veta mer information om kursen:

Inspektion

Our website uses Cookies, click here to read more.