FALL SAFE TRAINING®:
Building safety together!

 • Kompetent person
  Enligt EN 365: 2004, måste personlig fallskyddsutrustning ges en grundlig visuell inspektion av kompetent person var 12e månad. Syftet med kursen är att bekanta deltagarna med hur man tillämpar standardregler för inspektion, och därmed bestämmer godkänna eller avvisa utrustningen.
 • Förstahjälp
  Denna kurs är avsedd för personer som jobbar i hög risk områden som för exempel bygg, ställning och många andra.

  Den är också ideal för organisationer som har behov för vurdering och identifisering av förutsättningar för ytterliggare första hjälp träning (Ex. har ansatta med ett funktionshinder eller medicinskt tillstånd).

  Det ger eleverna de kunskaper och självförtroende att svara på en serie av olyckor, första hjälpen och katastrofhjälp vid olyckor de kan möta på arbetsplatsen och bidra till att minska konsekvenserna på hälsan hos arbetstagare som drabbas av olyckor eller plötslig sjukdom.
 • Tillträde till strukturer
  Fall från höjd är en av de vanligaste orsaken till olyckor i arbetet, och leder till ett stort antal dödsfall och skador. 
  Utförande av arbete i höjd innebär särskilda risker för hälsa och säkerhet för arbetstagaren och det är nödvändigt att vidta åtgärder för att säkerställa att den nödvändiga utbildning är given om risken för denna typ av verksamhet innebär samt användningen av utrustning och teknik.

  FALL SAFE® har utvecklat denna kursen: tillträde till strukturer avsedd för att ge kunskap för att göra ett säkert jobb när det behövs och ansvar för att utföra arbete på höjd inom områden som konstruktion, underhåll och återuppbyggnad.
 • Tillträde till slutna utrymmen
  Ingången till ett slutet utrymme kan innebära en mängd risker som är utmanande, så att det arbete som utförs bör planeras i förväg.

  På detta sätt FALL SAFE® utbildning: Tillträde till slutna utrymmen, ger deltagarna kunskap om säker tillgång när det behövs och ansvar som krävs för genomförande av det arbete som skall utföras i ett slutet utrymme.

  Vid slutet av denna utbildning ska deltagarna kunna identifiera ett slutet utrymme och identifiera, analysera och kontrollera de befintliga riskerna, en väl fungerande nödvändig utrustning och förfarande och användning under tilltäde till slutna utrymmen.

   
 • Tillgång till kommunikationstorn (I och II)
  I alla arbeten där risk finns för att falla från höjd, är det väsentligt att arbetaren är medveten om risken han utsätts för.

  Kursens innehåll: Kommunikationstorn syftar till att få tillgång till kommunikationstorn och stolpar och annan struktur som passar in i denna kategori.

  Kursens genrella mål är att ge alla som arbetar i denna typ av struktur kunskap om de kriterier och säkerhetsstandarder som bör beaktas utifrån de tekniker som utbildas av tränaren.
 • Tillpassad upplärning
  FALL SAFE® är en godkänd enhet som har alla resurser, tekniker och organisatoriska förmåga att utveckla alla processer relaterade till utbildning, bedömning och officiellt erkännande som motsvarar kvalitet och referensintegritet för utbildningsändamål. Vi är också godkända för medicinsk nödutbildning som i en räddningssituation tillåter att agera på ett snabbare och effektivt sätt för att hjälpa ett offer efter ett fall och därigenom förhindra hängande trauma.

  Våra kursinnehavares erfarenheter ger FALL SAFE®-kurser en stark praktisk komponent genom simulerade praktiska övningar och tillvägagångssätt, inriktade på de praktiska problemen i det dagliga arbetet.

  Kontakta oss!
   

Se oss!

Mer info

Jag skulle vilja veta mer information om kursen:

Träningscenter

Our website uses Cookies, click here to read more.